Wolfgang Matzke

Adwokat
specjalista ds. prawa pracy
Prezes zarządu

w.matzke@mnblegal.de
+49 30 88912752

Główne obszary doradztwa:

Pan mecenas Matzke doradza firmom w kwestiach związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, prawem spółek, odpowiedzialnością prezesów i członków zarządu oraz rad nadzorczych, jak również w zakresie międzynarodowych i krajowych restrukturyzacji oraz projektów M&A. W wykonywaniu powyższych zadań wykorzystuje doświadczenie, zdobyte wcześniej podczas pracy na stanowisku kierownika działu personalnego w średniej spółce akcyjnej, działającej w przemyśle stalowym. Pan Matzke jest ponadto osobą odpowiedzialną za nasz oddział w Sankt Petersburgu (Rosja).

Od 2001 roku mecenas Matzke jest także specjalistą ds. prawa pracy, w związku z tym posiada wieloletnie i szerokie doświadczenie w sporządzaniu umów o pracę oraz umów o świadczenie pracy, w szczególności umów dla pracowników szczebla kierowniczego oraz prezesów i członków zarządu. Pan Matzke doradza firmom w zakresie restrukturyzacji i lokalizacji, prowadzi negocjacje w celu zawarcia zbiorowego układu pracy oraz negocjacje z radami zakładowymi i przedstawicielstwami pracowników. Ponadto pełni także funkcję obserwatora w trakcie postępowań pojednawczych, związanych z prawem o ustroju przedsiębiorstw. Do jego dalszych zadań należy doradztwo firmom, członkom i prezesom zarządu w zakresie sporządzania, negocjowania i zawierania oraz rozwiązywania ich umów o świadczenie usług. Ponadto pan mecenas Matzke świadczy usługi doradcze, głównie firmom, w zakresie planowanych wypowiedzeń, z powodów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, osobą pracownika lub związanych z zachowaniem pracownika. Jeden z głównych obszarów działań stanowią także wypowiedzenia związane z chorobą. Oprócz tego pan Matzke doradza we wszystkich kwestiach dotyczących zakładowego zarządzania integracją.

Główny zakres działań w ramach doradztwa w kwestiach związanych z prawem pracy firmom krajowym i zagranicznym obejmuje:
 • Indywidualne prawo pracy (np. nadzwyczajne wypowiedzenie z powodów związanych z zachowaniem pracownika, wypowiedzenie związane z chorobą)
 • Doradztwo podczas zakupu i sprzedaży firm (np. w trakcie sukcesji przedsiębiorstw)
 • Restrukturyzacja i wydzielanie oraz podziały przedsiębiorstw
 • Sporządzanie umów o pracę dla pracowników szczebla kierowniczego, prezesów i członków zarządu oraz doradztwo w przypadku rozwiązywania stosunku pracy lub stosunku służbowego
Zbiorowe prawo pracy:

Negocjacje w celu zawarcia zbiorowego układu pracy, negocjacje w celu utrzymania równowagi interesów lub dotyczące planu socjalnego, negocjacje z radą zakładową i innych kwestii związanych z prawem o ustroju przedsiębiorstw, jak również funkcja obserwatora w trakcie postępowań pojednawczych, związanych z prawem o ustroju przedsiębiorstw.

W 2015 roku mecenas Matzke miał okazję uzyskać wzbudzający duże zainteresowanie wyrok Federalnego Sądu Pracy w sprawie outsourcingu (BAG wyrok z dnia 18.06.2015, nr akt 2 AZR 480/14, który został umieszczony w Zbiorze Orzeczeń Federalnego Sądu Pracy i opublikowany 152, 47, opublikowany również w NZA 2015, 1315-19).

Sprawa dotyczyła nadzwyczajnego wypowiedzenia z powodu przyczyn dotyczących pracodawcy, w przypadku gwarancji zatrudnienia wynikającej z Układu Zbiorowego zgodnie z § 17 Ramowego Układu Zbiorowego Stahl-Ost. Federalny Sąd Pracy orzekł, że również w przypadku § 17 Ramowego Układu Zbiorowego Stahl-Ost nie jest wykluczone prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia, z przyczyn dotyczących pracodawcy oraz że nie wiąże się to ze szczególnymi warunkami. W związku z tym nie wymaga ono wcześniejszych negocjacji planu socjalnego oraz otrzymania zgody stron układu zbiorowego. Ponadto szczegółowo przeanalizowano możliwości outsourcingu i ustalono, że nadzwyczajne wypowiedzenie pracy z powodu przyczyn dotyczących pracodawcy, niepodlegającemu zgodnie z Układem Zbiorowym wypowiedzeniu pracownikowi jest możliwe również wtedy, gdy decyzja firmy w sprawie zlecenia zadać osobie trzeciej dotyczyła tylko jednego pracownika. Federalny Sąd Pracy omówił także szczegółowo warunki i problemy, w których zależnie od okoliczności decyzja firmy może naruszać prawo i zakwestionował je w sprawie będącej przedmiotem wyroku.

Podsumowując:

Decyzja ma duże znaczenie dla firm, które są związane ramowym układem zbiorowym Stahl-Ost lub podobnymi ograniczeniami wypowiedzenia wynikającymi z zawartych układów zbiorowych, lecz także dla wszystkich firm, które planują działania outsourcingowe i którym pracownik zarzucił nadużycia prawa.

Ponadto pan mecenas Matzke wielokrotnie z powodzeniem brał udział w postępowaniach przed Federalnym Sądem Pracy, m.in. w sprawach dotyczących doręczenia decyzji zakładowego organu arbitrażowego oraz ich późniejszych zmian (BAG, ArbRB 2014, 105).

Mecenas Matzke jest wykładowcą następujących stowarzyszeń:
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Poczdamie
 • Izba Handlowa w Poczdamie
 • Związek Przedsiębiorców Berlina-Brandenburgii
 • Industrieclubs Potsdam
 • Główny Związek na Rzecz Rozbudowy Infrastruktury w Nowych Krajach Związkowych INFRANEU
 • Berlińskie Rozmowy Gospodarcze von Rundstedt HR
 • Kompetenznetzwerk Metallverarbeitung und Umwelttechnik w Eisenhüttenstadt
 • Stowarzyszenie branży informatycznej oraz mediów elektronicznych w Berlinie i Brandenburgii
 • Diakoniestationen Berlin-Brandenburg
 • Stowarzyszenie Niemieckich Handlowców Metali (VdM)
 • Gesamtverband Gebäudetechnik
 • Deutsche Bahn
 • Porsche Berlin Potsdam
 • Federalnego Zrzeszenia Firm Świadczących Usługi Pracownicze
 • wykładowca Bürgschaftsbank Brandenburg
 • wykładowca Commerzbank AG w Poczdamie i Cottbus

Pan mecenas Matzke jest członkiem Związku Przedsiębiorców Berlina-Brandenburgii oraz członkiem Beirat des Wirtschaftsclub Russland e.V. Ponadto pan Matzke przewodniczy komisji M&A Związku Rosyjskiej Gospodarki w Niemczch (VRWD).

Pan mecenas Matzke w 2011 roku, z okazji 90 rocznicy wznowienia stosunków handlowych między Niemcami i Rosją, został odzanaczony orderem Federacji Rosyjskiej za swoje zaangażowanie w niemiecko-rosyjskie stosunki gospodarcze.

Pan mecenas Matzke był ponadto kuratorem Industrieclubs Potsdam „Christian Peter Wilhelm Beuth“. Oprócz tego pan Matzke jest wpisanym na listę doradcą Federalnego Urzędu ds. Kontroli Eksportu (BAFA).

Pan mecenas Matzke mówi w języku niemieckim, angielskim, rosyjskim, francuskim i hiszpańskim.

Członkostwa i wykłady:
 • coroczne wykłady w Związku Przedsiębiorców Berlina-Brandenburgii na temat nowości w prawie pracy
 • liczne wykłady w ramach Dnia Logistyki w Ludwigsfelde
 • wykładowca Izby Przemysłowo-Handlowej w Poczdamie (Odpowiedzialność decydentów, Nowości w prawie pracy)
 • wykładowca podczas konferencji dla członków zarządu Diakoniestation Berlin-Brandenburg (Prawo pracy w opiece, Kościelne prawo pracy)
 • wykładowca w Industrieclubs Potsdam (ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych w Federacji Rosyjskiej)
 • członek zespołu ekspertów ds. „sukcesji przedsiębiorstw“, „etyki“ w Związku Przedsiębiorców Brandenburgii
 • przewodniczący komitetu M&A Związku Rosyjskiej Gospodarki w Niemczech
 • wykładowca Federalnego Zrzeszenia Firm Świadczących Usługi Pracownicze
 • członek towarzystwa Carl Schmitt – Gesellschaft
 • wykładowca w Bürgschaftsbank Brandenburg
 • członek klubu Renn-Klub Hoppegarten
Organizator:
 • pierwszej i drugiej nocy Potsdamer Bentley-Nacht
 • nocy z samochodami sportowymi Mercedes-AMG w Industrieclubs Potsdam
 • pierwszej i drugiej Konferencji Rosyjskiej w Industrieclubs Potsdam
 • wydarzenia Whiskey-Lounge w  Industrieclubs Potsdam (wspólnie z  Porsche Berlin-Potsdam,  Porsche Design Store i przedstawicielstwem handlowym ambasady Federacji Rosyjskiej w Niemczech
 • wieczoru z firmą Gazprom w Industrieclubs Potsdam
 • wieczoru cygar z Baronem Bossner w Industrieclubs Potsdam
 • wydarzenia „300 lat miśnieńskiej porcelany“ Industrieclubs Potsdam<
Wyróżnienia:
 • order Federacji Rosyjskiej

 

Kwalifikacje:
 • od 1997 adwokat
 • od 2001 prawnik, specjalista ds. prawa pracy
 • 1992-1997 pracownik naukowy Urzędu Powierniczego (dyrektoriat ds. majątku partii), a także prawnik i kierownik działu kadr w Anhaltiner Stahl i Anlagenbau AG
 • studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Zagłębia Ruhry w Bochum oraz na Uniwersytecie Cambridge
 • staż w Nadrenii Północnej-Westfalii i St. Petersburgu (Rosja)

 

 Znajomość języków obcych:
 • niemiecki
 • angielski
 • rosyjski
 • francuski
 • hiszpański