Wyłączenie odpowiedzialności

Poniższe informacje dotyczą strony internetowej www.mnblegal.de i jej podstron, a także następujących profili w mediach społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/mnblegal.de/
Twitter: http://twitter.com/radoslawniecko
Linkedin: http://www.linkedin.com/company/ecddp-rechtsanwaltsgesellschaft-mbh
Google+: https://www.linkedin.com/in/radoslaw-niecko-48840988
Xing: https://www.xing.com/profile/Radoslaw_Niecko

Dostawca treści:

MNB Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Kurfürstendamm 226
10719 Berlin

Kontakt

Telefon: +49 30 889 127 52
Faks: +49 30 889 127 53
Email: sekretariat@mnblegal.de

Reprezentowana przez:

Prezesa zarządu adwokata Radoslawa Niecko oraz adwokata Wolfganga Matzke, każdy uprawniony do samodzielnej reprezentacji firmy.

Każdy adwokat i doradca podatkowy jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji w celu przyjęcia i opracowania sprawy klienta.

Zarejestrowana w:

Sąd Rejonowy Charlottenburg (Berlin) pod numerem HRB 153002

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 a niem. ustawy

o podatku VAT:

DE 291043688

Osoba odpowiedzialna za treści dziennikarsko-redakcyjne

w rozumieniu § 55 ust. 2 niem. Umowy państwowej w sprawie stacji radiowych (RStV)

Wojciech Brzostowski (adres jak wyżej)

Dopuszczenie / regulacje dot. wykonywania zawodu

Firma MNB Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH dopuszczona

w Niemczech podlega nadzorowi Izby Adwokackiej w Berlinie, Littenstraße 9, 10179 Berlin (http://www.rak-berlin.de/ [link zewnętrzny]).

Wszyscy adwokaci i doradcy podatkowi firmy MNB Legal Rechtsanwaltsgesellschaft, zatrudnieni w niemieckich oddziałach są dopuszczeni do wykonywania zawodu na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Adwokaci są członkami Izb Adwokackich, właściwych dla ich miejsca pracy:

  • Berlin: Izba Adwokacka w Berlinie, Littenstraße 9, 10179 Berlin (http://www.rak-berlin.de/ [link zewnętrzny])
  • Schönefeld: Izba Adwokacka Kraju Związkowego Brandenburgia, Grillendamm 2, 14776 Brandenburg nad Hawelą (http://www.rak-brb.de/data/ [link zewnętrzny])

Adwokatów obowiązują następujące regulacje dot. wykonywania zawodu:

Federalne Rozporządzenie o Adwokaturze (BRAO),
Regulamin wykonywania zawodu (BORA)
Kodeks Postępowania Prawników-Specjalistów (FAO)
Niem. ustawa o wynagrodzeniu adwokatów (RVG)
Kodeks etyki adwokatów Unii Europejskiej (CCBE)

Wgląd do powyższych przepisów jest możliwy na stronie Federalnej Izby Adwokackiej pod tym linkiem [link zewnętrzny].

Doradca podatkowy jest członkiem Izby Doradców Podatkowych w Berlinie,

Wichmannstraße 6, 10787 Berlin (http://www.stbk-berlin.de/ [link zewnętrzny]).

Doradców podatkowych obowiązują następujące regulacje dot. wykonywania zawodu:

Niem. ustawa o doradcach podatkowych (StBerG)

Rozporządzenie wykonawcze do niem. StBerG (DVStB)

Regulamin wykonywania zawodu Federalnej Izby Doradców Podatkowych (BOStB)

Niem. rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia doradców podatkowych (StBVV)
Regulamin postępowania doradców specjalistów (FBO)

Wgląd do powyższych przepisów jest możliwy na stronie Federalnej Izby Doradców Podatkowych pod tym linkiem [link zewnętrzny].

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej

Zgodnie z przepisami Federalnego Rozporządzenia o Adwokaturze adwokaci są zobowiązani do zawarcia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności zawodowej. Minimalna kwota ubezpieczenia kancelarii adwokackich wynosi 2.500.000,00 euro dla każdego ryzyka, w przypadku największego rocznego świadczenia wynoszącego 10.000.000,00 euro. Szczegóły wynikają z §§ 51,59j ust. 2 niem. BRAO.

Podmiotem ubezpieczającym firmę MNB Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH od odpowiedzialności zawodowej jest:

Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft
Königinstraße 28
80802 München

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej obowiązuje na całym świecie.

Nawiązanie współpracy z klientami:

Informacje dostępne na tej stronie oraz w podanych wyżej mediach społecznościowych nie stanowią jednoznacznego doradztwa. Właściwa współpraca zostaje zawarta wyłączenie indywidualnie z klientami. Ponadto w celu ustalenia zakresu usług oraz wynagrodzenia zawieramy z naszymi klientami umowy, które są uzgadniane indywidualnie.

Zapobieganie konfliktom interesów:

Zgodnie z regulacjami dot. wykonywania zawodu adwokatom nie wolno reprezentować sprzecznych interesów (§ 43a ust. 4 niem. BRAO).

W związku z tym przed przyjęciem klienta należy sprawdzić, czy nie występuje konflikt interesów.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów:

Zgodnie z § 36 niem. ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich między innymi firmy prowadzące stronę internetową są zobowiązane do poinformowania konsumentów o tym, w jakim stopniu są one gotowe lub zobowiązane do wzięcia udziału w postępowaniu rozstrzygającym spór przed konsumenckim biurem mediacyjnym. MNB Legal Rechtsanwaltsgesellschaft oświadcza, że w przypadku wystąpienia sporów ze zleceniodawcami konsumenci są, będą gotowi do wzięcia udziału

w postępowaniu rozstrzygającym spór przed:

Zespołem mediacyjnym kancelarii

Neue Grünstraße 17
D-10179 Berlin
Telefon +49(0)30/2844417-0
Faks +49(0)30/2844417-12
Email schlichtungsstelle@s-d-r.org

http://www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de/[link zewnętrzny],

nawet jeśli nie mają prawnego obowiązku.

W przypadku sporów pomiędzy doradcami podatkowymi a ich zleceniodawcami na wniosek istnieje również możliwość pozasądowego rozwiązania sporu przed Regionalną Izbą Doradców Podatkowych (zgodnie z § 76 ust. 2 nr 3 niem. ustawy o doradztwie podatkowym (StBerG).

W celu rozstrzygnięcia sporów konsumenci mieszkający na terenie UE mogą skorzystać z uruchomionej przez Komisję UE platformy do pozasądowego rozstrzygania sporów online. Platforma jest dostępna pod poniższym linkiem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage [link zewnętrzny]

INFORMACJE PRAWNE / WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odpowiedzialność za treści

Zgodnie z § 7 ust. 1 niem. ustawy o mediach elektronicznych jako dostawca treści jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na stronie www.mnblegal.de oraz jej podstronach, jak również na podanych powyżej profilach w mediach społecznościowych (dalej zwanych „nasza oferta online”) zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Treści naszej oferty online zostały przygotowane z największą starannością. Za dokładność, kompletność i aktualność treści nie możemy brać odpowiedzialności. Indywidualne wkłady nie mogą w poszczególnych przypadkach zastępować doradztwa indywidualnego.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta online zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Z tego względu nie odpowiadamy za treści nienależące do nas. Za treści podlinkowanych stron odpowiada zawsze dany usługodawca lub administrator stron. Podlinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie tworzenia linków. W momencie podlinkowywania nie wykryto treści niezgodnych z prawem. Permanentna kontrola treści podlinkowanych stron, bez konkretnych powodów

w aspekcie naruszenia prawa, nie jest jednak konieczna. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa natychmiast usuniemy tego rodzaju link.

Prawo autorskie

Treści i dzieła udostępnione w naszej ofercie online podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja

i jakiekolwiek wykorzystywanie, wykraczające poza granice prawa autorskiego, wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych treści jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Jeśli treści w naszej ofercie online nie zostały stworzone przez nas, należy przestrzegać praw autorskich podmiotów trzecich. W szczególności treści podmiotów trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo tego, zauważą Państwo naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. W przypadku ujawnienia faktu naruszenia prawa treści takie zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Źródła wykorzystanych obrazów i grafik:

https://www.pexels.com/photo/black-and-gray-photo-of-person-in-front-of-computer-monitor-140945/
https://www.pexels.com/photo/meeting-pencils-macbook-notebooks-40120/
https://www.pexels.com/photo/airport-architecture-building-building-exterior-239919/
https://visualhunt.com/photo/167893/
https://visualhunt.com/photo/209793/
https://visualhunt.com/photo/2515/architects-workplace/
https://visualhunt.com/photo/11622/
https://visualhunt.com/photo/275/black-and-white-image-of-colleagues-standing-in-office-and-looking-at-city-view-through-window/
https://visualhunt.com/photo/76771/
https://visualhunt.com/photo/192409/
https://visualhunt.com/photo/5167/
https://visualhunt.com/photo/196777/
https://visualhunt.com/photo/101500/courtroom-interior/
https://visualhunt.com/photo/10954/calculator-and-pen-on-document/
https://visualhunt.com/photo/3488/interior-of-modern-conference-room/
https://visualhunt.com/photo/119645/
https://www.pexels.com/photo/suit-up-suit-hand-man-29642/
https://www.pexels.com/photo/adult-blur-boss-business-288477/
https://www.pexels.com/photo/city-skyline-sun-urban-10676/
https://visualhunt.com/photo/3510/black-and-white-image-of-mobile-phone-and-notebook/
https://www.pexels.com/photo/car-vehicle-classic-american-35624/
https://www.pexels.com/photo/kick-chess-piece-standing-131616/
https://www.pexels.com/photo/architecture-business-chairs-conference-room-284846/
https://visualhunt.com/photo/190073/
https://www.pexels.com/photo/grass-green-golf-golf-ball-54123/
https://deepyellow.net/poster-scene-mockup/
https://www.pexels.com/photo/late-running-work-job-24068/
https://www.pexels.com/photo/landscape-photo-of-high-rise-lightning-building-near-body-of-water-during-night-time-208699/
https://www.pexels.com/photo/woman-wearing-earpiece-using-white-laptop-computer-210647/
https://www.pexels.com/photo/agreement-application-bewerbung-business-221031/