Prawo handlowe i dystrybucji

 

 

 

Dla zagranicznych inwestorów sprzedaż towarów stanowi główny czynnik odniesienia sukcesu przy wejściu na rynek. W naszym dziale poświęconym prawu handlowemu oraz dystrubucji zajmujemy się aspektami prawnymi pojawiającymi się w ramach kupna, sprzedaży oraz zbytu towarów innym przedsiębiorstwom. W szczególności są to kwestie związane z transakcjami handlowymi i sprzedażą w obrocie gospodarczym, włącznie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG, „Konwencja Wiedeńska”)

Nasi prawnicy specjalizujący się w międzynarodowym prawie handlowym zajmują się zarówno sporządzaniem wszelkiego rodzaju powszechnie stosowanych umów przewidzianych w prawie handlowym, jak również reprezentacją klientów przed sądami powszechnymi lub arbitrażowymi.

Z pomocą naszzch międzynarodowych kancelarii partnerskich towarzyszymy Państwu również w działaniach za granicą. Prawo dystrybucji obejmuje kwestie związane ze sprzedażą towarów i usług przez stronę trzecią. Usługi doradcze oferowane przez MNB Legal koncentrują się na stosunkach prawnych pomiędzy firmą a przedstawicielem handlowym (prawo przedstawicielstwa handlowego) lub pośrednikiem handlowym, pomiędzy producentem albo dostawcą a dystrybutorem (prawo dystrybutorów), jak również pomiędzy franchisingodawcą a franchisingobiorcą.

Z uwagi na fakt, że działamy zarówno po stronie mocodawców, jak i pośredników sprzedaży możemy przyjrzeć się pojawiającym się problemom z różnych perspektyw.

 

W zakresie prawa handlowego i dystrybucji doradzamy naszym klientom między innymi w takich kwestiach jak:
  • sporządzanie umów dot. rozwoju i umów o dostawę w ramach kompleksowych projektów zamówień publicznych wraz z dodatkowymi porozuych z logistyką, umów dot. narzędzi itd.
  • weryfikowanie i opracowywanie Ogólnych Warunków Handlowych (np. ogólne warunki dot. zakupu, dostawy i serwisu)
  • sporządzanie dokumentacji związanej z umowami na zarządzanie łańcuchem dostaw
  • doradztwo w zakresie akredytyw i bezpieczeństwa płatności, w szczególności w przypadku dostaw transgranicznych
  • sporządzanie umów dealerskich, o przedstawicielstwo handlowe oraz umów franczyzy wraz z dodatkowymi postanowieniami
  • doradztwo w zakresie pozostałych umów dystrybucyjnych jak umowa komisu lub maklerska
  • reprezentacja we wszystkich pozasądowych i sądowych sporach wynikających z umów dystrybucyjnych przed sądami krajowymi i arbitrażowymi
  • doradztwo w kwestiach związanych z zarządzaniem umowami.

 

Nasza osoba kontaktowa:
Radoslaw Niecko

Radoslaw Niecko

Wolfgang Matzke

Wolfgang Matzke