Prawo konkurencji

Niemiecki rynek zbytu przyciąga swoim rozmiarem wielu zagranicznych oferentów. Jednak funkcjonowanie na rynku, w obliczu wielu regulacji i silnej konkurencji, może okazać się trudnym zadaniem zarówno dla nowych przedsiębiorców, jak i dla firm o ugruntowanej pozycji na rynku.

Wielu dużym i średnim firmom, zarówno z siedzibą w kraju, jak i za granicą doradzamy w kwestiach wprowadzających w błąd praktyk handlowych, transparentności oferty, oznaczenia produktów oraz ochrony produktów przed podrabianiem. Kolejnym ważnym obszarem doradztwa jest ochrona tajemnicy handlowej np. przed wykorzystaniem danych klientów przez odchodzących pracowników.

Nasza oferta obejmuje m.in. następujące usługi:
  • rozwój strategii reklamowej i marketingowej
  • kontrola działań marketingowych pod kątem zgodności z prawem konkurencji, w szczególności z wykorzystaniem nowych technologii w internecie
  • projektowanie stron internetowych i drukowanych materiałów reklamowych
  • ochrona przed ostrzeżeniami od firm konkurencyjnych lub zwiazków
  • pozasądowe rozstrzyganie sporów oraz reprezentacja przed sądami, włącznie z zakazami sądowymi, pismami ochronnymi i skargami
  • egzekwowanie prawa wobec naśladowców
  • pozasądowe i sądowe egzekwowanie prawa w przypadku naruszenia tajemnicy handlowej

 

Nasza osoba kontaktowa: