Gewerblicher Ochrona własności przemysłowej

Nasza kancelaria wspiera swoich klientów zarówno na drodze pozasądowej, jak i sądowej we wszystkich sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej. Jednym z obszarów naszej działalności jest ochrona przed naśladownictwem. Zgodnie z przedstawionymi w trakcie targów Hannover Messe 2016 badaniami, przeprowadzonymi przez Związek Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń, nie mniej niż 70% firm z tej branży pada ofiarą piractwa.  

Chodzi tutaj przede wszystkim o produkty z innych państw (Chin, a także innych państw członkowskich UE), ale także niemieckich firm chętnie korzystających z podróbek. W tym miejscu możemy Państwu zaoferować szereg rozwiązań, które obejmują zarówno przedsądowe, jak i sądowe reprezentowanie Państwa interesów, również w przypadku, gdy chodzi o nagłe sprawy jak np. wystawienie podrobionego produktu podczas targów branżowych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w postępowaniach o tymczasowe zarządzenie sądu możemy w bardzo krótkim czasie pomóc Państwu w przeprowadzeniu sprawy i w ten sposób ochronić Państwa przed bezprawnym naśladownictwem.

 

Nasze działania w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją nie ograniczają się tylko do ochrony przed naśladownictwem. Poniżej przedstawiamy tylko niektóre z naszych usług:
  • dochodzenie Państwa praw wynikających z prawa o ochronie własności przemysłowej w innych krajach, w szczególności w Polsce
  • ochrona przed ostrzeżeniami, zwłaszcza w obszarze e-commerce
  • kontrola stron internetowych pod kątem naruszenia zasad konkurencji
  • ochrona przed podbieraniem pracowników
  • kwestie związane z prawem do znaków towarowych oraz prawem autorskim
  • kontrola działań promocyjnych pod kątem niedozwolonych i wprowadzających w błąd reklam porównawczych
  • projekty umów licencyjnych oraz umów o współpracę
  • rejestracja znaku towarowego, jak również rejestracja wzorów zdobniczych i projektów
  • ochrona przed nieuczciwymi działaniami i praktykami konkurentów