Prawo nieruchomości

 

 

Posiadamy szerokie doświadczenie w doradzaniu firmom rodzimym i zagranicznym w zakresie transakcji nieruchomościowych. Oferujemy szeroki wachlarz usług, począwszy od doradztwa przed zakupem, wsparcia prawnego działań naprawczych, aż po pomoc prawną w zarządzaniu oraz przy sprzedaży nieruchomości.
Nasze wsparcie w zakresie prawa zakupu nieruchomości:
 • przeprowadzenie badania Legal due diligence
 • kupno i sprzedaż nieruchomości
 • kupno i sprzedaż prawa własności i współwłasności mieszkania
 • Share i Asset Deals
 • przygotowanie oraz weryfikacja umów kupna własności działek i mieszkań
 • negocjacje umów kupna działek oraz dziedziczenia prawa zabudowy
 • doradztwo i sporządzenie umów finansowania i zabezpieczenia
 • prawo maklerskie
W przypadku wykonawstwa robót budowlanych i przebudów w szczególności oferujemy:
 • doradztwo podczas zawierania i realizacji umów budowlanych i deweloperskich
 • porady prawne w przypadku realizacji robót naprawczych
 • dokonanie wpisu przeniesienia własności nieruchomości
 • deklaracje podziału
 • dokonywanie podziałów własności mieszkania
W zakresie prawa zarządzania nieruchomościami oferujemy wsparcie w następujących aspektach:
 • sporządzanie umów najmu i dzierżawy
 • sporządzanie umów o świadczenie usług
 • sporządzanie umów o zarządzanie nieruchomością (zarządzanie wynajmem i własnością mieszkania)
 • egzekwowanie roszczeń wynikających z umów najmu lokalu i umów najmu mieszkań wraz z prowadzeniem procesu
 • eksmisje z obiektów wynajmowanych wraz z ich wykonaniem
 • towarzyszenie i reprezentacja podczas zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • kwestionowanie decyzji wspólnoty mieszkaniowej
 • egzekwowanie roszczeń i praw właścicieli nieruchomości
 • dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej zarządcy.

 

Nasza osoba kontaktowa:
Radoslaw Niecko

Radoslaw Niecko

Wolfgang Matzke

Wolfgang Matzke