Zarządzanie wierzytelnościami

 

 

Pomożemy Państwu w pozasądowy i sądowym dochodzeniu roszczeń oraz ich odzyskaniu, w szczególności w obszarze B2B. W tym zakresie oferujemy usługi przede wszystkim w następujących kwestiach:
  • pozasądowe i sądowe dochodzenie roszczeń i egzekwowaniu roszczeń o zapłatę
  • zabezpieczanie przed roszczeniami
  • przeprowadzanie postępowań w sprawie nakazu zapłaty
  • poszukiwanie dłużników
  • przeprowadzanie czynności egzekucyjnych
  • zabezpieczanie przed czynnościami egzekucyjnymi
  • prowadzenie postępowania o zastosowanie środków tymczasowych
  • środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym.
Nasza osoba kontaktowa:
Radoslaw Niecko

Radoslaw Niecko