Postępowanie arbitrażowe

Wiele słów to wiele możliwości do nieporozumień.
William James

Kancelaria MNB Legal doradza i reprezentuje klientów w krajowych i międzynarodowych postępowań arbitrażowych. Ponadto adwokat Niecko regularnie pełni funkcję arbitra m.in. w zespole miediacyjnym Niemiecko-Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. Pan Niecko posiada zarówno praktyczne, jak i teoretyczne doświadczenia we współpracy ze wszystkimi znaczącymi organizacjami mediacyjnymi oraz arbitrami posiadającymi ugruntowaną pozycję.

Dysponujemy szczególną wiedzą fachową w zakresie mediacji w obszarze Joint venture, M&A, prawa morskiego i transportowego, prawa dystrybucji i handlu. Aktualnie koncentrujemy się na postępowaniach w zakresie prawa transportowego morskiego oraz arbitrażu inwestycyjmym z udziałem zagranicznych inwestorów.

Ponadto doradzamy i reprezentujemy naszych klientów również w postępowaniach sądowych dotyczących np. nadania klauzuli, uznania i wykonania orzeczeń arbitrażowych lub skarg o stwierdzenie nieważności wyroków arbitrażowych.

Nasza osoba kontaktowa:
Radoslaw Niecko

Radoslaw Niecko