Prawo znaków towarowych

Różnica pomiędzy marką i patentem jest taka, że marka obowiązuje wiecznie.
Prof. Dr. Hermann Simon

Znak towarowy oraz logo zapewniają firmie rozpoznawalność oraz odzwierciedlają wysiłek włożony w rozwój produktu i usług. Ochrona znaku towarowego i innych symboli firmy przed czerpaniem nienależytej korzyści z renomy znaku towarowego lub naruszeniem renomy stanowi istotny problem dla naszych klientów.

Kompleksowo wspieramy firmy w procesie rejestracji znaku towarowego zarówno w kraju, jak również w Europie i na całym świecie, podczas sporów z konkurencją wynikających z prawa znaków towarowych i innymi uczestnikami rynku, jak również w procesie spieniężania wartości, którą ucieleśnia marka poprzez umowy kupna, licencyjne oraz merchandisingowe.

Nasza oferta obejmuje m.in. następujące usługi:
  • sprawdzenie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego oraz czy istnieją starsze, kolidujące prawa do znaku towarowego
  • sporządzanie wykazów towarów i usług zgodnie z klasyfikacją nicejską
  • rejestrację znaku towarowego w kraju, w Europie i na świecie
  • pozasądowe i sądowe postępowania w sprawie naruszenia prawa znaków towarowych (w tym również niedozwolone wykorzystanie jako domeny, w reklamach/ofertach innych firm itd.)
  • ochrona przed naśladownictwem (np. przez odsprzedaż markowych towarów w internecie)
  • rozwiązywanie konfliktów (prowadzenie negocjacji, zawieranie porozumień w sprawie delimitacji i koegzystencji)
  • sporządzanie umów kupna, licencyjnych oraz merchandisingowych.

 

Nasza osoba kontaktowa: