Informacje o ochronie danych osobowych

Stan 05/2018

  1. Nazwa i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego oraz zakładowego inspektora ochrony danych

Niniejsza informacja o ochronie danych odnosi się do przetwarzania danych przez:

Podmiot odpowiedzialny: MNB Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (dalej zwany: MNB Legal),

Kurfürstendamm 226, D-10719 Berlin, Niemcy

Email: sekretariat@mnblegal.de

Telefon: +49 (0)30 – 88912752

Faks: +49 (0)30 – 88912753

Zakładowy inspektor ochrony danych MNB Legal jest dostępny pod wyżej wymienionym adresem, do rąk pana Wojciecha Brzostowskiego lub pod adresem w.brzostowski@nbpartner.de.

  1. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystywania

a) Podczas odwiedzania strony internetowej

Przy wywołaniu naszej strony internetowej www.mnblegal.de przeglądarka w Państwa urządzeniu końcowym automatycznie wysyła informacje do serwera na naszej stronie internetowej. Informacje te są tymczasowo zapisywane w tzw. pliku dziennika. Niżej wymienione informacje są zapisywane bez Państwa interwencji i przechowywane aż do momentu ich automatycznego usunięcia:

adres IP komputera, na który składany jest wniosek,

data i godzina dostępu,

nazwa i adres URL pobranego pliku,

strona internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL odsyłacza),

informacje dot. używanej przeglądarki oraz w stosownych przypadkach systemu operacyjnego komputera, a także nazwy dostawcy usług dostępu.

Dane te będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

– zapewnienie płynnego połączenia z witryną internetową,

– zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,

– oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz

– do innych celów administracyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO (niem. DSGVO). Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów w odniesieniu do gromadzenia danych. Zebranych danych w żadnym wypadku nie wykorzystujemy do wyciągania osobistych wniosków na Państwa temat.

Ponadto podczas odwiedzania naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i usług analitycznych. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w pkt. 4 i 5 niniejszej informacji o ochronie danych osobowych.

b) W przypadku subskrypcji naszego newslettera

Jeżeli, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO wyrazili Państwo wyraźną zgodę wykorzystamy Państwa adres email w celu regularnego przesyłania naszego newslettera. Aby otrzymywać newsletter wystarczy podać adres e-mail.

Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili, na przykład za pomocą linku na końcu każdego newslettera. Ewentualnie mogą Państwo także w każdej chwili zgłosić chęć rezygnacji Łukaszowi Puchalskiemu wysyłając e-mail na adres lukasz.puchalski@lexluthor.de.

c) W przypadku korzystania z formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań, oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Wymagane jest podanie aktualnego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, kto wysłał zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Podanie dalszych informacji jest dobrowolne.

Dane te będą przetwarzane w celu skontaktowania się z nami zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

Dane osobowe gromadzone przez nas na potrzeby formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po przetworzeniu zgłoszenia.

  1. Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Państwa dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

– wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO,

– przekazanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 f RODO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że nieujawnienie danych ma nadrzędny interes zasługujący na ochronę,

– w przypadku istnienia obowiązku prawnego dotyczącego przekazania zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, oraz

– jest to prawnie dopuszczalne i konieczne do przetwarzania stosunków umownych z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

  1. Pliki cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Są to małe pliki, które Państwa przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartfon, itp.), gdy odwiedzacie naszą stronę. Pliki cookie nie uszkadzają urządzenia końcowego, nie zawierają wirusów, koni trojańskich ani innych złośliwych programów.

W plikach cookie są zapisywane informacje, które w każdym przypadku łączą się z konkretnym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że natychmiast otrzymamy informację o Państwa tożsamości.

Stosowanie plików cookies ma na celu z jednej strony ułatwienie korzystania z naszej oferty. Na przykład, używamy tzw. sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszej witryny. Zostaną one automatycznie usunięte po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto w celu optymalizacji łatwości w obsłudze wykorzystujemy również tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę, aby korzystać z naszych usług, nastąpi automatyczne wykrycie, że byli już Państwo u nas oraz to jakie wpisy i ustawienia wprowadziliście, aby nie trzeba było wprowadzać ich ponownie.

Z drugiej strony stosujemy pliki cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceny jej pod kątem optymalizacji naszej oferty (patrz punkt 5). Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, kiedy użytkownik powraca na naszą stronę, że był już z nami. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez cookies są wymagane do wyżej wymienionych celów umożliwiających ochronę naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Mogą Państwo jednak skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie nie były zapisywane na komputerze lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiały się nowe komunikaty. Całkowita dezaktywacja plików cookie może jednak prowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

  1. Narzędzia do analizy

a) Narzędzia do monitorowania

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki do monitorowania są wprowadzane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit f RODO. Stosując środki do monitorowania chcemy zapewnić formę naszej strony dopasowaną do potrzeb użytkowników oraz jej nieustanną optymalizację. Po drugie, wykorzystujemy środki do monitorowania, aby uzyskać statystyczne informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu analizy optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Interesy te należy postrzegać jako uzasadnione w rozumieniu wyżej wymienionych przepisów.

Poszczególne cele przetwarzania danych i kategorie danych wynikają z odpowiednich narzędzi do monitorowania.

i) Google Analytics1

W celu zapewnienia formy naszej strony dopasowanej do potrzeb użytkowników oraz jej nieustannej optymalizacji wykorzystujemy Google Analytics, internetowe narzędzie do analizy od Google Inc.

(https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej zwane „Google“). W związku z tym tworzone są pseudoanonimowe profile użytkowe i wykorzystywane są pliki cookies (patrz punkt 4). Informacje zgromadzone przez cookies w związku z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej, takie jak

– rodzaj/wersja przeglądarki,

– wykorzystywany system operacyjny,

– referrer URL (wcześniej odwiedzona strona),

– nazwa hosta komputera otrzymującego dostęp (adres IP),

– godzina zapytania serwerowego,

są przenoszone na serwer Goggle w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Wykorzystuje się je do analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów     o działaniach na stronie internetowej oraz świadczenia kolejnych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz internetu na potrzeby badań rynkowych i kształtowania tych stron internetowych zgodnie z potrzebami użytkowników. W stosownych przypadkach dane te przekazuje się osobom trzecim, o ile jest to prawnie wymagane lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. W żadnym przypadku Państwa adres IP nie jest powiązany z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane tak, aby nie było możliwe ich przypisanie (IP masking).

Mogą Państwo uniemożliwić instalację cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku może się okazać niemożliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Ponadto mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie danych pozyskanych przez cookies i związanych z użytkowaniem przez Państwa strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

Alternatywą dla dodatku do przeglądarki, w szczególności w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, jest uniemożliwienie gromadzenia danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie w ten link. Zostanie ustawiona opcja „opt-out-cookie”, która uniemożliwi gromadzenie Państwa danych w przypadku odwiedzenia tej strony internetowej w przyszłości. Opt-out-cookie działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej oraz zostanie zarchiwizowana na Państwa urządzeniu. Jeśli pliki cookie wygasną w tej przeglądarce, muszą Państwo ponownie ustawić opt-out-cookie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics znajdą Państwo na przykład w dziale pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

ii) Google AdWords Conversion Tracking

Aby uzyskać dane statystyczne na temat korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu analizy optymalizacji naszej oferty, wykorzystujemy ponadto Google AdWords Conversion Tracking. Google AdWords zapisuje na Państwa komputerze pliki cookies (patrz punkt 4), jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę poprzez reklamę Google.

Te pliki cookies tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedza konkretne części strony internetowej klienta AdWords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą się dowiedzieć, że użytkownik kliknął na reklamę   i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Cookies nie mogą tym samym być monitorowane przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą conversion cookies służą do sporządzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na conversion tracking. Klienci AdWords dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznakowaną tagiem conversion tracking. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Jeśli nie chcą brać Państwo udziału w procedurze trackingu, mogą Państwo również odrzucić niezbędne w tym celu akceptowanie plików cookies – na przykład w ustawieniach przeglądarki, która dezaktywuje automatyczne akceptowanie cookies. Mogą Państwo dezaktywować również pliki cookies do conversion tracking, ustawiając swoją przeglądarkę w taki sposób, aby cookies były blokowane przez domenę „www.googleadservices.com”. Pouczenie o ochronie danych Google dotyczące conversion tracking znajdą Państwo tutaj (https://services.google.com/sitestats/de.html).

iii) Matomo

Wykorzystujemy otwartoźródłowe oprogramowanie Matomo do analizy i statystycznej oceny wykorzystania naszej strony internetowej. W tym celu stosuje się pliki Cookies (patrz punkt 4). Informacje uzyskane przez plik cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej są przekazywane na nasze serwery i przechowywane w pseudoanonimowych profilach użytkowych. Informacje te stosuje się do analizy korzystania ze strony internetowej i dopasowania jej do potrzeb użytkowników. Informacje nie są przekazywane osobom trzecim.

W żadnym wypadku adres IP nie jest powiązany z innymi danymi dotyczącymi użytkownika. Adresy IP są anonimizowane tak, aby nie było możliwe ich przypisanie (IP masking).

Państwa wizyta na tej stronie jest aktualnie rejestrowana przez Metabo Webanalyse. Aby Państwa wizyta nie była w przyszłości rejestrowana należy kliknąć w poniższy link (https://matamo.org/docs/privacy/).

  1. Wtyczki mediów społecznościowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO na naszej stronie internetowej wykorzystuje się wtyczki mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter i Instagram w celu promowania naszej kancelarii. Kryjący się za tym cel marketingowy należy uznać za uzasadniony interes firmy w rozumieniu postanowień RODO. Odpowiedzialność za działalność zgodną z zasadami ochrony danych leży po stronie każdego dostawcy. Wtyczki podłączamy poprzez tzw. podwójne kliknięcie, aby możliwie jak najlepiej chronić użytkowników naszej strony internetowej.

a) Facebook

Na naszej stronie internetowej stosuje się wtyczki mediów społecznościowych serwisu Facebook po to, aby korzystanie ze strony było bardziej spersonalizowane. W tym celu wykorzystujemy przyciski „LUBIĘ TO” lub „UDOSTĘPNIJ”. Mowa tutaj o ofercie serwisu Facebook.

Kiedy otwierają Państwo jedną ze stron naszej witryny zawierającą wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednio połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki i podłączana do strony internetowej.

Poprzez podłączenie wtyczki Facebook otrzymuje informacje o tym, że Państwa przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny również wtedy, gdy nie posiadają Państwo konta na Facebooku lub nie są już Państwo na nim zalogowani. Takie informacje (w tym Państwa adres IP) są przesyłane z Państwa przeglądarki bezpośrednio na serwer Facebooka  w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku, Facebook może przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli zintegrują się Państwo z wtyczkami, na przykład klikając przycisk „LUBIĘ TO” lub „UDOSTĘPNIJ”, odpowiednie informacje są również przesyłane na serwer Facebooka    i tam przechowywane. Ponadto informacje będą publikowane na Facebooku i wyświetlane Państwa znajomym.

Facebook może wykorzystywać takie informacje w celach reklamowych, badania rynku          i dopasowywania stron Facebooka do potrzeb użytkowników. Do tego Facebook sporządza profile użytkowania, zainteresowań i kontaktów, np. po to, by analizować korzystanie przez Państwa z naszej strony pod kątem wyświetlanych Państwu reklam, informować innych użytkowników Facebooka o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczyć kolejne usługi związane z korzystaniem z Facebooka.

 

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook przyporządkowywał dane zebrane poprzez naszą witrynę internetową do Państwa konta na Facebooku, przed odwiedzeniem naszej strony muszą się Państwo wylogować z Facebooka.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także Państwa prawa i możliwości konfiguracji w zakresie ochrony prywatności znajdą Państwo w uwagach dotyczących ochrony danych serwisu Facebook. (https://www.facebook.com/about/privacy/).

b) Twitter

Na naszej stronie zintegrowano wtyczki serwisu Twitter Inc. (Twitter). Wtyczki serwisu Twitter (przycisk „Tweetnij”) rozpoznają Państwo na naszej stronie po logo serwisu Twitter. Najważniejsze informacje o przycisku „Tweetnij” znajdą Państwo na tej stronie (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem serwisu Twitter. Serwis Twitter otrzyma dzięki temu informację o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. Klikając na przycisk „Tweetnij”, podczas gdy są Państwo zalogowani na swoim koncie w serwisie Twitter, mogą Państwo podlinkować treści naszej strony na swoim profilu na Twitterze. W ten sposób serwis Twitter może przyporządkować odwiedzenie naszej strony do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że jako oferent stron nie znamy treści przekazywanych danych ani nie wiemy o ich wykorzystaniu przez Twitter.

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwis Twitter przyporządkowywał wizytę na naszej stronie internetowej do Państwa konta, przed odwiedzeniem naszej strony muszą się Państwo wylogować ze swojego konta użytkownika na Twitterze.

Dalsze informacje znajdą Państwo w informacji o ochronie danych osobowych serwisu Twitter (https://twitter.com/privacy).

c) Instagram

Na naszej stronie wykorzystujemy także tak zwane wtyczki społecznościowe („Plugins“) serwisu Instagram, które oferuje Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Wtyczki są oznaczone logiem serwisu Instagram, na przykład w formie kamery Instagram.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez serwis Instagram bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji serwis Instagram otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła stronę naszej witryny, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu w serwisie Instagram lub nie są Państwo akurat zalogowani w serwisie.

Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przesyłana przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio do serwera serwisu Instagram i tam przechowywana. Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie Instagram, to serwis ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa konta w serwisie Instagram. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Instagram”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer serwisu Instagram i tam zachowana.

Informacje te zostaną poza tym opublikowane na Państwa koncie w serwisie Instagram i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwis Instagram przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio do Państwa konta w serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z serwisu Instagram.

Dalsze informacje znajdą Państwo w informacji o ochronie danych osobowych serwisu Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388).

  1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Mają Państwo prawo:

– zażądania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności mogą Państwo poprosić o informacje na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do odwołania, pochodzenia danych, jeśli nie zostały one przez nas zebrane oraz istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania i, jeśli ma to zastosowanie, istotnych informacji na temat ich danych;

– zgodnie z art. 16 RODO, zażądania niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas kompletnych danych osobowych;

– zażądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych u nas zgodnie z art. 17 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

– zgodnie z art. 18 RODO, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli kwestionują Państwo dokładność danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcą usunąć danych, a my już ich nie potrzebujemy, ale jeśli są potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 RODO;

– zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymywania Państwa danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, w formie ustrukturyzowanej, aktualnej i nadającej się do odczytu maszynowego lub do żądania ich przekazania innej odpowiedzialnej osobie;

– zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do odwołania w każdej chwili Państwa zgody na naszą działalność. W związku z tym nie możemy dalej przetwarzać danych na podstawie tej zgody w przyszłości, a także

– złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Z reguły można skontaktować się z organem nadzoru w miejscu zamieszkania lub w miejscu pracy lub z naszym biurem.

  1. Prawo sprzeciwu

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo sprzeciwu, które wprowadzimy w życie bez określenia konkretnej sytuacji.

Aby skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail do pana Wojciecha Brzostowskiego na adres w.brzostowski@nbpartner.de.

  1. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy najczęściej używaną metodę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę. Zazwyczaj jest to szyfrowanie 256 bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego korzystamy z technologii 128-bit v3. O tym, czy jedna strona naszej witryny jest przesyłana w zaszyfrowanej formie, informuje zamknięty wyświetlacz klucza lub symbolu blokady na dolnym pasku stanu przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

  1. Aktualność i zmiana niniejszej informacji o ochronie danych osobowych

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych jest obecnie ważna i ma status z maja 2018 r.

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, konieczna może okazać się zmiana niniejszej informacji o ochronie danych osobowych. Aktualną informację o ochronie danych osobowych można w każdej chwili pobrać i wydrukować na stronie internetowej pod adresem https://www.xyrechtsanwaelte.de/datenschutz.

 

1 Aby stosowanie Google Analytics było dopuszczalne organy ochrony danych wymagają zawarcia porozumienia o przetwarzaniu danych zlecenia. Odpowiedni wzór został udostępniony przez Google na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.pdf.