Prawo spółek

Spółka jest falą. Ona sama porusza się wciąż na przód, ale nie woda, która ją tworzy.“
Ralph Waldo Emmerson

Jak zauważył angielski pisarz, spółki ulegają nieustającym zmianom wynikającym z potrzeby ciągłego rozwoju, niemniej jednak następuje to w ramach tych samych struktur.

Taki rozwój może okazać się długotrwałym i żmudnym procesem, jeśli się wystarczająco do tego nie przygotujemy. Niemieckie prawo spółek jest uważane za jedne z najtrudniejszych w Europie, kryjące w sobie wiele różnych regulacji prawnych, które prawidłowo zastosowane, mają gwarantować każdej firmie bezpieczeństwo i bezproblemowe funkcjonowanie na tle ciągle zmieniających się warunków na rynku…

Zespół MNB Legal składający się m.in. z kompetentnych prawników i doradców, działających w tym obszarze od wielu lat, oferuje Państwu wsparcie, pomoc prawną lub reprezentację w takich sprawach jak np.:
  • sprawy związane z zarządzaniem umowami

  • opracowanie wszelkiego rodzaju umów, nawet o złożonej strukturze, z zawarciem umów dodatkowych

  • rozwinięcie struktury warunków handlowych zgodnie z prawem pracy

  • sporządzanie dokumentacji związanej z umowami

  • negocjacje umów oraz inne negocjacje

  • doradztwo w kwestiach związanych z bezpieczeństwem płatności, w szczególności w przypadku międzynarodowych procedur handlowych

  • reprezentacje przed urzędami, jak również we wszystkich sądowych i pozasądowych sporach wynikających z umów, przed sądami państwowymi i arbitrażowymi.

Nasza osoba kontaktowa:
Radoslaw Niecko

Radoslaw Niecko

Wolfgang Matzke

Wolfgang Matzke