Księgowość

 

Zgodnie z prawem handlowym każdy przedsiębiorca zobligowany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w których w sposób przejrzysty i zgodny z zasadami poprawnego prowadzenia księgowości ukazane będą jego transakcje handlowe oraz stan jego majątku. – § 238 ust. 1 s. 1 HGB

Dobrze i prawidłowo prowadzona księgowość nie tylko zapewnia przejrzystość transakcji i pozwala uniknąć naliczenia kar w przypadku kontroli skarbowych. Prawidłwo prowadzona księgowość pozwoli Państwa firmie zaoszczędzić finanse, obniżyć koszty i przedziwdziałać pojawiającym się trudnościom u źródła, zanim przerodzą się w duże problemy.

MNB Legal może wesprzeć Państwa w tym zakresie. Nasz zespół specjalistów pomoże w zarządzaniu Państwa przedsiębiorstwem w sposób dokładny, kompetentny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Oferujemy prowadzenie księgowości w następujących obszarch:
 1. Rachunkowość finansowa – operacje niezbędne do sporządzenia bilansów oraz rachunków zysków i strat.
 2. Ewidencja księgowa należności – pomoc w odzyskiwaniu należności od klientów.
 3. Księgowanie wierzytelności i zobowiązań w stosunku do klientów i dostawców.
 4. Księgowość środków trwałych – zarządzanie środkami trwałymi.
 5. Księgowość kadrowo-płacowa – rozliczanie wynagrodzeń.
 6. Wynagrodzenia w sektorze budowlanym.
W ramach powyższych obszarów księgowości oferujemy m.in. takie usługi jak:
 • księgowość bieżąca;
 • sporządzanie miesięcznych wstępnych deklaracji podatku VAT, wnisków o stałe wydłużenie terminu składania deklaracji oraz inne deklaracje,
 • prowadzenie spisu inwentaryzacyjnego wraz z rozliczeniem i opracowaniem comiesięcznych zmian w stanie inwentarza
 • bilanse roczne (zakładowe roczne zeznania podatkowe, deklaracja podatku VAT, deklaracja podatku od prowadzenia działalności gospodarczej, deklaracja podatku dochodowego od osób prawnych dla spółek kapitałowych, podział podatku od prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc przy sporządzaniu sprawozdań z działalności, przesyłaniu bilansów w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego oraz bilansów rocznych do Monitoru Federalnego i inne)
 • prowadzenie kont kadrowo-płacowych pracowników, zarządzanie sprawami kadrowymi bieżącymi i archiwizacja danych dot. firmy i pracowników, a także zarządzanie wynagrodzeniami w przypadku choroby, urlopu macierzyńskiego, wychowawczego itp.
 • przesyłanie danych do kas chorych oraz Urzędów Skarbowych
 • sporządzanie plików płatności, potwierdzeń księgowych, comiesięcznych analiz wynagrodzeń, zaświadczeń, zaświadczeń o wynagrodzeniu na potrzeby związków zawodowych
 • rozliczanie pojazdów służbowych, świadczeń rzeczowych (posiłki, telefon itp.), dodatków za pracę w niedziele, dnia wolne od pracy oraz za pracę w godzinach nocnych
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników, pracowników leasingowych oraz pracowników tymczasowych
 • wyliczenie wymiaru urlopu oraz wysokości dodatku urlopowego
 • ustalanie wysokości składek do kas ubezpieczeniowych dodatkowego oraz do kas wyrównujących warunki w zakresie urlopów, jak również sporządzanie wniosków o zwrot
 • elektroniczne przesyłanie danych do SOKA BAU oraz zgłoszenia do Urzędu Celnego