Prawo pracy

„Praca nie hańbi człowieka. Niestety, czasem człowiek hańbi pracę.“
Ulysses Simpson Grant 

Kancelaria MNB Legal w Berlinie wspiera pracodawców, managerów / prezesów zarządu i członków zarządu we wszystkich kwestiach prawa pracy. Doradzamy i reprezentujemy naszych klientów na terenie całego kraju zarówno na drodze pozasądowej, jak i przed wszystkimi sądami pracy, krajowymi sądami pracy oraz przed Federalnym Sądem Pracy. Adwokaci zatrudnieni w naszej kancelarii dysponują wieloletnimi i praktycznymi doświadczeniami w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy.

Przy tym cały czas towarzyszymy naszym klientom od momentu zatrudnienia, aż do zakończenia stosunku pracy. Dla większości naszych klientów będących pracodawcami świadczymy usługi stałego doradztwa. Dzięki temu jesteśmy zaznajomieni z warunkami firmy i na bieżąco informowani o wsyelkich zmianach itp. Pracodawcom doradzamy w zagadnieniach związanych z organizacją czasu pracy lub w problemach związanych z wynagrodzeniami, jak również w kwestii przeniesienia lub przyznania urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego zamiast urlopu.

 

W ramach doradztwa w zakresie prawa pracy zajmujemy się przede wszystkim takimi kwestiami jak:
 • sporządzenie i weryfikacja umów o pracę / umów o świadczenie usług, jak również umów o pracę na stanowisku prezesa zarządu lub z członkami zarządu

 • użyczanie pracowników

 • przepisy dot. pojazdów służbowych

 • przepisy dot. prowizji, porozumienia o zwrocie lub porozumienia co do celów

 • tantiemy

 • przygotowywanie i realizowanie wypowiedzeń

 • rozwiązywanie umów o pracę oraz umów o pracę na stanowisku prezesa zarządu lub z członkami zarządu

 • prowadzenie postępowań w sprawie o ochronę przed wypowiedzeniem oraz innych sporów w kwestii ochrony praw nabytych

 • prowadzenie postępowań przed Urzędem ds. Integracji

 • przejęcie przedsiębiorstwa

 • wybór socjalny

 • formułowanie treści porozumień zakładowych, planów socjalnych oraz zapewnienie utrzymania równowagi interesów

 • pełnienie funkcji asesora w czasie postępowania pojednawczego

 • towarzyszenie podczas negocjacji zbiorowych

 • towarzyszenie podczas restrukturyzacji, np. podczas wdrażania outsourcingu i podziału lub przeniesienia przedsiębiorstwa

 • strategiczna i taktyczna współpraca z radą zakładową lub komisją wyborczą

Jednym z głównych obszarów naszej działalności jest również restrukturyzacja przedsiębiorstw oraz wprowadzanie zmian w ich działaniu. Wraz z osobami za to odpowiedzialnymi, będącymi na miejscy, jak również ewentualnie włączonymi w to doradcami biznesowymi wspólnie opracowujemy strategię rozwoju firmy, sporządzając i negocując przy tym plany socjalne oraz dbamy o zapewnienie utrzymania równowagi interesów. Ponadto zajmujemy się również wprowadzaniem oraz prowadzeniem ewentualnych, niezbędnych procesów.

 

Nasza osoba kontaktowa:
Radoslaw Niecko

Radoslaw Niecko

Wolfgang Matzke

Wolfgang Matzke