Prawo zamówień publicznych

 

 

Wraz z wejściem w życie dyrektyw EU w sprawie zamówień publicznych w 2016 roku, w niemieckim prawie zamówień publicznych wprowadzono istotne zmiany. Dzięki posiadanemu doświadczeniu dysponujemy wystarczającą wiedzą, by móc Państwu zaoferować kompleksowe doradztwo w zakresie:
 • zamówień publicznych na roboty budowlane
 • zamówień publicznych nie związanych z robotami budowlanymi
 • zamówień publicznych obowiązujących w całej Unii Europejskiej
 • zamówień publicznych podprogowych

Oferujemy również pomoc w przypadku procedur zamówień publicznych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

W szczególności zajmujemy się:
 • koncepcją oraz przygotowaniem dokumentacji przetargowej
 • doradzaniem oferentom przy przygotowywaniu ofert
 • przeglądaniem wniosków o dopuszczenie do udziału oraz ofert
 • doradzaniem oferentom w przypadku naruszenia procedury udzielania zamówień
 • monitorowaniem negocjacji i rozmów wyjaśniających z podmiotami udzielającymi zamówień publicznych
 • formułowaniem i wnoszeniem zarzutów odnośnie do zamówienia publicznego
 • reprezentacją w trakcie procedury odwoławczej oraz procedury składania skarg
 • reprezentacją w trakcie procedury o zastosowanie środków tymczasowych
 • dochodzeniem i egzekwowaniem roszczeń o odszkodowanie.
Nasza osoba kontaktowa:
Radoslaw Niecko

Radoslaw Niecko