Seminarium „Zatrudnianie polskich pracowników przez firmy niemieckie”

Poniedziałek, 19 czerwca 2017, godz. 12:30

IHK-Ostbrandenburg, Puschkinstraße 12 b, 15236 Frankfurt n. Odrą
Sala 501 / budynek C
Koszt uczestnictwa: 20,00 euro

Od 1 maja 2011 roku polscy pracownicy mogą być zatrudniani przez firmy niemieckie bez konieczności posiadania pozwolenia na pracę. Skutkiem wprowadzenia nowych przepisów jest ogromny napływ polskiej siły roboczej do Niemiec. Przyniosło to nowe szanse i perspektywy, ale również nowe problemy, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Pojawiły się nowe kwestie i pomimo tego, że od 2011 roku upłynęło już sporo czasu niektóre z nich są wciąż aktualne. Opodatkowanie, ubezpieczenie, wynagrodzenie, kwestie związane z prawem pracy…Te, jak również inne zagadnienia będą tematem seminarium: „Zatrudnianie polskich pracowników przez firmy niemieckie”.

Program:

12:30 – Spotkanie uczestników

13:00 – Powitanie
Pani Anetta Poethke – Międzynarodowy referent Izba Przemysłowo-Handlowa
Wschodnia Brandenburgia (IHK-Ostbrandenburg); ośrodek Enterprise Europe Network

13:10 – Prawne i podatkowe aspekty zatrudniania polskich pracowników
Pan Radoslaw Niecko – adwokat i prezes zarządu
MNB Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

14:10 – Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne polskich pracowników
Pan Arkadiusz Lukowski – asystent ds. EU
AOK Nordost – Kasa Zdrowia

14:40 – Przerwa na kawę

14:50 – Praktyczne aspekty pośrednictwa pracy dla pracowników wykwalifikowanych
Pani Birgit Dürsch – prezes zarządu
PepComm GmbH

15:10 – Sprawozdanie niemieckiej firmy na temat oddelegowywania pracowników
Pan René Ritz – prezes zarządu
BADER KARA Personalservice GmbH

15:30 – Prezentacja projektu EURES Urzędu Pracy oraz możliwości wsparcia w poszukiwaniach wykwalifikowanych pracowników za granicą.
Pani Regina Gebhardt-Hille – doradca EURES
Urząd Pracy (Agentur für Arbeit) Frankfurt n. Odrą

15:50  – Eksperci odpowiadają na pytania otwarte

16:15  – Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenia online:

Informacje do pobrania: