Monika Gnot-Slizewska

Compliance Officer & Asystent podatkowy

m.gnot@mnblegal.de
+49 30 889 14 372

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Pani Monika jest odpowiedzialna za obsługę kadrowo-płacową pracowników w zakresie umów o pracę i umów pracę tymczasową. Swoje obowiązki kierownika działu personalnego i księgowego realizuje we współpracy z naszymi doradcami podatkowymi.

Główne obszary działań:
 • rozliczenia kadrowo-płacowe
 • zgłoszenia do Zollamtu oraz do SOKA Bau
 • wynagrodzenia w sektorze budowlanym (Baulohn)
Kwalifikacje:
 • Seminarium Datev: „Wynagrodzenia classic/comfort – rozliczanie wynagrodzeń” („Lohn und Gehalt classic/comfort – Lohnabrechnung“)
 • Seminarium Datev: „Wynagrodzenia classic/comfort – wynagrodzenia w sektorze budowlanym w głównej branży budowlanej” („Lohn und Gehalt classic/comfort – Baulohn im Bauhauptgewerbe)
 • TK-Firmenkundenseminar: „Oddelegowywanie za granicę”  („Ausland-Entsendung“)
 • TK-Firmenkundenseminar: „Studenci i praktykanci” („Studenten und Praktikanten“)
 • TK-Webinar: Minijobs: „To powinni wiedzieć pracodawcy” („Das sollten Arbeitgeber wissen”)
 • TK-Webinar: „Zatrudnianie freelancerów, podwykonawców oraz osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło” („Die Beschäftigung von freien Mitarbeitern, Honorarkräften, Subunternehmern und auf Werkvertragsbasis“)
 • TK-Webinar: „Zatrudnianie zagranicznych pracowników i ich delegowanie” („Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer und Entsendung“)
 • TK-Webinar: „Rozliczanie wynagrodzenia – podstawy i szczególne tematy” („Entgeltabrechnung – Grundlagen und Sonderthemen“)

 

Znajomość języków obcych:
 • niemiecki
 • polski
 • angielski